Nowy numer 48/2020 Archiwum

Zanieść ponownie Ewangelię

Z ks. Tomaszem Gierasimczykiem z Wydziału Duszpasterskiego rozmawia Krzysztof Król.

 

Krzysztof Król: 11 października, w dniu inauguracji Roku Wiary w Kościele powszechnym, rozpocznie się u nas Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich dla Nowej Ewangelizacji. Skąd pomysł takiego kongresu?

Ks. Tomasz Gierasimczyk: – W zeszłym roku taki pomysł na zwołanie diecezjalnego kongresu ruchów i stowarzyszeń katolickich padł po raz pierwszy na posiedzeniu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, w skład której wchodzą przede wszystkim świeccy. Zbiegło się to niemal z ogłoszeniem przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary, który ma być m.in. impulsem do nowej ewangelizacji. Dlatego pomyśleliśmy, aby kongres miał właśnie takie ewangelizacyjne wychylenie i odbył się jako diecezjalna inauguracja obchodów Roku Wiary.

Co kryje się pod hasłem „nowa ewangelizacja”?

– Różnie to jest ujmowane, ale główną treścią tego pojęcia jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie tym, którzy zaniechali już praktyk chrześcijańskich. Nowa ewangelizacja jest skierowana do tych, którzy – jak tłumaczy bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP – „gdzieś zagubili, zneutralizowali lub spłaszczyli doświadczenie własnego chrztu”.

Jak będzie wyglądał kongres?

– Pierwsza część planowanego kongresu to sympozjum w Rokitnie (11–12 października), do udziału w którym chcemy zaprosić liderów ruchów i stowarzyszeń ewangelizacyjnych, wykładowców teologii, duszpasterzy i alumnów. Będzie to czas refleksji nad naturą nowej ewangelizacji, którą chcemy zobaczyć w konkretnym kontekście naszej diecezji i naszych wyzwań duszpasterskich. Druga część kongresu będzie miała natomiast charakter modlitewno-misyjny i odbędzie się w Zielonej Górze. W sobotę 13 października do wyznaczonych kościołów stacyjnych przyjadą członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, aby przez głoszenie słowa Bożego, modlitwę i Eucharystię uświadomić sobie ewangelizacyjny potencjał własnego charyzmatu. Wieczorem wszyscy razem przeżyjemy czuwanie modlitewne w kościele Ducha Świętego, skąd zostaniemy posłani na ewangelizację. Od niedzielnego poranka poszczególne wspólnoty, według własnych charyzmatów, będą starały się dać świadectwo wiary w Chrystusa nie tylko w stacyjnych kościołach parafialnych, ale także na ulicach miasta. Zakończeniem będzie Msza św. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta w kościele pw. Ducha Świętego inaugurująca Rok Wiary w naszej diecezji. Koniecznie trzeba też powiedzieć, że gościem kongresu będzie ks. Denis Biju-Duval, konsultor Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, który wygłosi konferencje dla uczestników rokitniańskiego sympozjum i zielonogórskiego czuwania.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama