Nowy numer 44/2020 Archiwum

Potrzebujesz gorliwości

Kongres dla nowej ewangelizacji. W galeriach handlowych, w centrum miasta, na osiedlach – w taki i inny sposób z Dobrą Nowiną chcą dotrzeć do mieszkańców Zielonej Góry członkowie stowarzyszeń, ruchów i wspólnot. Wiele z nich działa od dawna. Dziś zaglądamy do kilku.

Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło–Życie, neokatechumenat, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Inteligencji Katolickiej, Młodzież Franciszkańska, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Centrum Ochotników Cierpienia, Ruch Wiara i Światło, Apostolat Trzeźwości, szkoły nowej ewangelizacji, Żywy Różaniec, Rodzina Radia Maryja, Apostolstwo Dobrej Śmierci, wspólnoty intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – te i inne ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty biorą udział w diecezjalnym kongresie poświęconym nowej ewangelizacji, który zaplanowano w Rokitnie i Zielonej Górze od 11 do 14 października. W programie nie brak prelekcji dyskusji, modlitwy, a także ewangelizacji na ulicach Zielonej Góry. To szczególna forma rozpoczęcia w naszej diecezji Roku Wiary.

Zaangażowani

Wiele grup aktywnie działa w diecezjalnym Kościele. Jedną z nich jest Akcja Katolicka, czyli stowarzyszenie katolików świeckich współpracujących z hierarchią kościelną w realizacji apostolstwa Kościoła. W naszej diecezji ok. 450 osób działa w 35 oddziałach. – Każdy członek naszego stowarzyszenia ma szansę odkryć swoją indywidualną zdolność do podejmowania rozmaitych dzieł i zadań służących odnowie i misji apostolskiej Kościoła – zauważa Urszula Furtak, prezes diecezjalnej AK. Stowarzyszenie ożywia wspólnoty parafialne, ale i całą diecezję. Poszczególne oddziały m.in. wydają prasę parafialną, organizują odpusty połączone z festynami, dni papieskie, wystawy i odczyty, prowadzą świetlice środowiskowe. Wkrótce AK po raz kolejny zorganizuje diecezjalny konkurs „Ojczyzno Ma” i Bal Niepodległościowy w Zielonej Górze czy Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie. – Ducha Ewangelii wprowadzamy także poprzez przenikanie struktur szkolnych (np. komitety rodzicielskie), lokalnych (np. rady programowe radia i telewizji) czy samorządowych. Inicjatyw jest wiele – zauważa Urszula Furtak. W podobnym duchu, ale wśród młodych działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Tutaj także prowadzonych jest wiele ciekawych działań. KSM-owicze, wciąż szukając nowych dróg dotarcia do młodzieży, zakładają w diecezji nowe wspólnoty i prowadzą katechezy w szkołach. – Takie spotkania od września odbyły się już w Radnicy, Zielonej Górze, Sulęcinie, Zbąszynku i Bieniowie. Docieranie do szkół i grup młodzieży poprzez świadectwa młodych ludzi ożywia Kościół – wyjaśnia Łukasz Brodzik, prezes diecezjalnego KSM.

Podchodzą do sprawy poważnie

W naszej diecezji od lat działa Ruch Światło–Życie. Mogą się w nim formować dzieci, młodzież szkolna, studenci, małżeństwa, osoby samotne, dorośli czy kapłani. Członkowie Ruchu starają się pogłębiać osobistą relację z Jezusem Chrystusem jako Panem i Zbawicielem oraz dawać świadectwo własnego życia. W tym roku podczas wakacji w oazach dla dzieci i młodzieży wzięło udział ok. 700 osób. Rok Wiary to kolejna okazja do ożywienia diecezjalnego Kościoła. – Oazowicze w naszej diecezji do sprawy podchodzą bardzo poważnie. Korzystają z różnego rodzaju kursów i szkoleń, które mają na celu podniesienie „jakości” naszej posługi. Oczywiście przede wszystkim zaczynają od siebie – wyjaśnia animatorka Daria Nowak z Zawady i dodaje: – W Ruchu każdy odnajdzie swoje miejsce, bo dzieli się on na specjalistyczne diakonie, m.in. muzyczną, liturgiczną, ewangelizacji. Nie ograniczamy się wyłącznie do akcji wakacyjnych i prowadzenia grup w parafiach. W czasie Adwentu czy Wielkiego Postu pomagamy prowadzić rekolekcje szkolne w różnych miejscach. Gałęzią Ruchu Światło-Życie jest Domowy Kościół, który został założony przez ks. Franciszka Blachnickiego dla małżeństw. W diecezji jest 51 kręgów, a należy do nich 468 osób. – Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wcielanie w życie słowa Bożego, życie modlitwą i sakramentami, dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem, postawę służby we wspólnocie Kościoła – wyjaśnia para diecezjalna: Alina i Marek Sobczakowie. – W Roku Wiary pragniemy jeszcze bardziej zaangażować się w życie poszczególnych parafii, a także całej diecezji – mówią. – Przez modlitwę i świadectwo naszego życia chcemy zapalić członków naszej wspólnoty, jak i wszystkich diecezjan do odważnego świadczenia o przynależności do Chrystusa i wykorzystywania do tego różnych środków przekazu – dodają.

Nie musi być rutyną

W kongresie weźmie udział też m.in. Szkoła Nowej Ewangelizacji z Gorzowa Wlkp. Charyzmatem SNE jest ewangelizacja poprzez głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary. – SNE posiada konkretny plan. To formacyjny program kursów, które przeprowadzają uczestnika przez konkretne etapy wiary umożliwiające pogłębianie relacji z Bogiem, przygotowując do świadczenia o tym wobec innych – wyjaśnia Rafał Gorzkiewicz, lider SNE w Gorzowie. – Działalność ewangelizacyjna odbywa się według pomysłów danej Szkoły Nowej Ewangelizacji. W Gorzowie ewangelizujemy poprzez grupę teatralną, śpiew diakonii muzycznej, wyjścia do szkół na lekcje religii, świadectwo nawrócenia mówione podczas Mszy św., kursy ewangelizacyjne i koncerty. Nasze świadectwo może pokazać, że wiara nie musi być rutyną i obowiązkiem, ale przyjaźnią z Bogiem. Możemy budzić świadomość, że wiara to nie tylko teoria i wiedza, ale prawdziwa relacja z Bogiem – dodaje. Aktywnie działającą grupą jest także Odnowa w Duchu Świętym. – Jedną z ważniejszych rzeczy, które nas charakteryzują, są Seminaria Nowego Życia. Członkowie Odnowy są też mocno zaangażowani w posługę modlitwy wstawienniczej. Ludzie z Odnowy każdego dnia sięgają po Pismo Święte. Rozważają jego fragmenty. Bardzo często korzystają z sakramentów, jak również angażują się w życie parafii, np. przygotowanie do bierzmowania – wyjaśnia Gerard Trybus z Zielonej Góry. W całej diecezji jest ok. 40 wspólnot, do których należy mniej więcej tysiąc osób. – Odnowa, jak wskazuje sama nazwa, jest ruchem, który „odnawia” człowieka. Tylko na drodze nawracania się każdego dnia, codziennej modlitwy i sakramentów możemy wejść w osobisty kontakt z Panem Bogiem, a to skutkuje tym, że stajemy się lepszymi ludźmi, chrześcijanami i członkami Kościoła – zauważa Gerard Trybus. – To jest droga, którą sami kroczymy i proponujemy wszystkim spotykanym na drodze życia. Chcemy być świadkami Chrystusa każdego dnia i „zarażać” tym innych. W ten sposób chcemy też ożywiać Kościół diecezjalny – zapewnia.

Katapulta ku apostolstwu

Licznie reprezentowaną grupą na Kongresie będzie także neokatechumenat, którego celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II.

Dokonuje się to poprzez otwieranie oraz prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. – Droga Neokatechumenalna prowadzi do dojrzałej wiary i osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym – wyjaśnia Andrzej Irzykiewicz z Nowej Soli. – Ta propozycja jest skierowana nie tylko dla osób, które są już w Kościele, ale szczególnie do ludzi, których już w Nim nie ma – dodaje. Oprócz stałej formacji na Drodze Neokatechumenalnej członkowie wspólnoty mają cykl otwartych 15 katechez. – Na końcu osoby, które chcą, jadą na rekolekcje i w danej parafii powstaje nowa wspólnota. Oczywiście zapraszając na takie katechezy, nie robimy tego tylko w kościele, ale idziemy w miasto, gdzie gramy, śpiewamy, dajemy świadectwa i rozdajemy ulotki informacyjne – wyjaśnia Andrzej Irzykiewicz. – Oprócz tego jest taki etap w czasie Drogi, gdy chodzimy po dwóch i głosimy Ewangelię po domach i na ulicach. Adresatami nowej ewangelizacji są osoby, które porzuciły wiarę lub praktyki religijne. W nowej ewangelizacji nie chodzi jednak tak naprawdę o formy czy metody. – Nie możemy stracić tego, co jest istotne w ewangelizacji. Musimy pamiętać, że nie głosimy samych siebie, ale Jezusa Chrystusa – przypomina ks. Tomasz Gierasimczyk z Wydziału Duszpasterskiego kurii biskupiej. – Podoba mi się to, co powiedział niedawno w Polsce lider Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello. Zadał zebranym pytanie: „Co jest potrzebne, aby ewangelizować?”. Padały rozmaite odpowiedzi. A on na koniec powiedział: „Potrzebujesz jednej rzeczy: gorliwości”. Ta gorliwość płynie z osobistego głębokiego przekonania, że Chrystus nas wybiera i posyła, abyśmy byli świadkami na różne sposoby. Jeśli ktoś ma serce napełnione Ewangelią, to Pan Bóg pokaże mu drogę w Kościele, gdzie konkretnie można włączyć się w dawanie świadectwa wiary.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama