Nowy numer 3/2021 Archiwum

Potrzeba aktywnych katolików

1 grudnia w gmachu Sejmu RP miała miejsce konferencja „Chrześcijanin w życiu politycznym”, zorganizowana przez Akcję Katolicką w Polsce oraz Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Nie zabrakło tam naszych diecezjan.

Gościem specjalnym i pierwszym prelegentem był ks. abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce, który pogratulował inicjatywy zorganizowanej w miejscu, które zobowiązuje. Jak podkreślił papieski emisariusz, budowanie dobra społecznego w obszarze polityki winno sięgać dalej, niż przynależność partyjna. Dobro nie ma takiej przynależności. W jego opinii, siła polityczna polskiego katolicyzmu „nie może być redukowana jedynie do przemyśleń, do działań nielicznych osób zaangażowanych bezpośrednio w polityce, chociaż potrzebujemy coraz więcej dobrych katolików aktywnych w życiu politycznym. Potrzeba siły i związku pomiędzy wiarą i życiem”. Coraz bardziej klarownie zarysowuje się konieczność sprzeciwu wobec ateizacji życia publicznego.

Gospodarz miejsca Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, w swoim wystąpieniu podkreślił, że konferencja ta, to wydarzenie historyczne dla Sejmu. 

Kolejny prelegent ks. dr Kazimierz Kurek, z Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, uwypuklił duchową genezę wspólnoty europejskiej. Owe dwanaście gwiazd na unijnej fladze, to nic innego jak gwiazdy wokół głowy Maryi, Matki Jezusa. Dzisiejsza presja ku dechrystianizacji Europy jest odstępstwem od tego dziejowego planu i stwarza przestrzeń do aktywności chrześcijan, którzy muszą być gotowi na to, że przyznanie się do wiary może obecnie dużo kosztować.

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z PAN zwróciła uwagę na konieczność pracy organicznej w dziedzinie polityki. Przypomniała, że dzięki środowiskom szanującym życie dzieci poczęte cieszą się dzisiaj ochroną prawną przy aprobacie większości społeczeństwa, choć dużo jest jeszcze do zrobienia w temacie aborcji eugenicznej. Fakt, iż prawo pozwala eksterminować nienarodzone dzieci niepełnosprawne, wymaga dalszych zabiegów w zakresie edukacji społeczeństwa, tak aby również i ci mniej zdrowi nie byli dyskryminowani.

O potrzebie aktywności chrześcijan w polityce samorządowej mówił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Częstochowie dr hab. Konrad Głębocki, zaś duszpasterstwo parlamentarzystów omówił sejmowy kapelan ks. Paweł Powierza, który zwrócił uwagę na prawo ludzi wierzących do moralnego przewodzenia narodowi. Podkreślił prymat sumienia nad polityką.

Na pytanie zadane przez delegata Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Marka Kuczyńskiego „Czy godzi się, aby katolik należał do partii mającej koalicję z partią programowo zwalczającą Kościół?”, ks. Kurek odpowiedział, że każda okoliczność wymaga oceny z innej perspektywy i należy poddawać osądowi konkretne sytuacje, nie ma jednej i powszechnie obowiązującej oceny dla ogółu okoliczności. Podsumowując odpowiedź, a jednocześnie konferencję dodał, że nadszedł czas i wielka potrzeba, budowy w każdej polskiej parafii silnych stowarzyszeń katolickich z osobowością prawną, które wypełniają przestrzeń między rodziną czy obywatelem a władzą samorządową czy państwową. Ukształtowani i świadomi liderzy to broń apostolska.

Zawiązany w czerwcu tego roku Zespół Parlamentarny skupia 59 posłów i senatorów wywodzących się z w/w stowarzyszeń i ruchów. Konferencja w Sali Kolumnowej Sejmu,  skupiła ponad 350 katolików, głównie z Akcji Katolickiej. Naszą diecezję reprezentowała  blisko dwudziestoosobowa delegacja członków AK na czele z prezes Urszulą Furtak oraz delegatem KSM-u Prezesem Łukaszem Brodzikiem.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama