GN 47/2020 Archiwum

Odpusty w Roku Wiary

W czasie całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać jeden raz dziennie odpust zupełny, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych.

Dekret w sprawie obchodów Roku Wiary

Dnia 11 października 2012 r., w 50-tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i w 20-tą rocznicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego weszliśmy w Rok Wiary, ogłoszony przez ojca św. Benedykta XVI w motu proprio „Porta fidei". Będzie on trwał do 24 listopada 2013 r., do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.

Wszystkim wierzącym została więc dana okazja „do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo" (Benedykt XVI, List Ap. Porta Fidei, n. 8).

Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września br., w czasie całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać jeden raz dziennie odpust zupełny, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, pod stałymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu) w następujących okolicznościach:

1. Jeśli wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

2. Za każdym razem, gdy z okazji Roku Wiary odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy wyznaczonego kościoła i wezmą tam udział w liturgii, bądź zatrzymają się na osobistej medytacji zakończonej modlitwą „Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem do Matki Bożej i świętych.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej będą to następujące kościoły:

 • Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp.,
 • Bazylika pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie,
 • Konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze,
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu,
 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

3. Gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej będą to następujące dni:

 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia),
 • Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia),
 • Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego),
 • Święto Katedry św. Piotra (22 lutego),
 • Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca),
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia),
 • Uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja),
 • Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
 • Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego (22 września),
 • Uroczystość św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (28 października),
 • Święto świętych Męczenników Benedykta, Jana, Mateusza,Izaaka, i Krystyna, patronów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (13 listopada),
 • Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (24 listopada).

4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto z odpustu zupełnego będą mogli skorzystać wierni, którzy przyjmą błogosławieństwo papieskie udzielane z okazji głównych celebracji Roku Wiary także przez biskupa diecezjalnego. Wierni, którzy z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej przyczyny nie będą mogli uczestniczyć w uroczystych celebracjach, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli połączeni w duchu i w myśli z uczestnikami liturgii, szczególnie w momentach, w których słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego będą przekazywane w radiu czy telewizji, odmówią we własnym domu lub tam, gdzie ich przeszkoda zastała (np. kaplicy szpitalnej, w domu opieki, w wiezieniu) „Ojcze nasz", Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując Bogu swoje cierpienia i trud życia.

Na mocy dekretu, księżom kanonikom kapituł katedralnej i konkatedralnej oraz wszystkim kapłanom, którzy zgodnie z prawem słuchać będą spowiedzi w wyznaczonych na Rok Wiary kościołach, udzielam władzy rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej (kan. 508 §1 KPK).

Spowiednicy, po odpowiednim pouczeniu wiernych o ciężkości grzechów, do których zostało dołączone zarezerwowanie lub cenzura, wskażą właściwą pokutę sakramentalną, czyli taką, która by doprowadziła do trwałej skruchy i - według natury tychże przypadków - nakażą im naprawić ewentualne skandale i wyrządzone szkody.

Na owocne przeżywanie Roku Wiary z serca błogosławię

+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

« 1 »
DO POBRANIA: |

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama