Nowy numer 47/2020 Archiwum

Wiem, Komu zawierzyłem

11 i 12 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbył się comiesięczny dzień skupienia. Tym razem spotkanie poprowadził biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski.

W formacji seminaryjnej ważnym aspektem jest stała troska o życie duchowe. Ma to na celu pomóc wszystkim alumnom, a w przyszłości i kapłanom, jak najowocniej rozeznawać i wypełniać swoje powołanie, czyli wolę Bożą. Nieodzownym elementem pogłębiania zażyłości z Bogiem jest m.in. comiesięczny dzień skupienia. Duchowe zmagania ubogacił i poprowadził biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Tematem styczniowego dnia skupienia były słowa „Wiem, Komu zawierzyłem – o kapłańskiego ducha wiary”. Benedykt XVI w Liście apostolskim „Porta fidei” pisze, iż „Rok Wiary (…) jest zaproszeniem do autentycznego i nowego zawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata”. Wychodząc od tego zadania, stojącego przed każdym wiernym, ks. Chrostowski ukazał, że w życiu każdego chrześcijanina, a w szczególności kleryka i kapłana, konieczne jest nieustanne nawrócenie, które ma polegać na stopniowym przechodzeniu od wiary w Boga do wiary Bogu. – Gdy się tego nauczymy, to będziemy mieli świadomość, że nigdy w życiu nie jesteśmy sami. Dzisiaj tak wielu ludzi stoi na obrzeżach wiary, ponieważ uciekają oni od wysiłku, jakim jest ciągłe poznawanie Boga. Zanim doprowadzicie innych do Boga, to wy sami musicie dobrze Go poznać. Musicie wiedzieć, Komu zawierzyliście w swoim życiu – mówił biblista.

Nawiązując do swojej „specjalizacji”, jaką jest biblistyka, ks. prof. Chrostowski zachęcał słuchaczy również do ciągłego czytania i pogłębiania znajomości Pisma Świętego, ponieważ dopiero wtedy tak naprawdę można osobiście spotkać Jezusa i pogłębić swoją wiarę. Zaprasza do tego także papież w roku poświęconym wierze. Pisze on: „Musimy na nowo odkryć smak karmienia się słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są jego uczniami” („Porta fidei” nr 3).

Obecność ks. Waldemara Chrostowskiego jest na stałe wpisana w życie seminarium, ponieważ już od kilku lat regularnie przyjeżdża tutaj i dzieli się pięknem i radością z przeżywania swojego kapłaństwa. Na co dzień ksiądz profesor jest m.in. kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW i przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowanym również w dialog katolicko-żydowski. W 2008 roku został powołany przez papieża Benedykta XVI do grona ekspertów 12. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodów Biskupów, którego tematem było „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama