Nowy numer 3/2021 Archiwum

Światowy Dzień Chorego

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Chorego, przypadającym 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, bp Stefan Regmunt wydał specjalną odezwę do wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Światowy Dzień Chorego przypomina wiernym o obowiązku troski o ludzi chorych. „Państwo, samorządy, rodziny i poszczególni ludzie są wezwani do niesienia pomocy chorym i cierpiącym, niezależnie od ich wieku. Podejmowane działania mają pomóc chorym w odzyskaniu utraconego zdrowia, a jeśli nie jest to już w pełni możliwe – ulżyć im w cierpieniu i stworzyć warunki do godnego przeżywania tego życiowego doświadczenia. Kościół każe nam patrzeć na chorych jako na osoby, z którymi i w których jest obecny Chrystus, a we właściwie przeżywanym cierpieniu widzieć dar wspomagający życie Kościoła” – czytamy w odezwie.

„Dzień ten jest szczególnym wezwaniem do modlitwy i do podjęcia konkretnych działań przez wiernych chrześcijan i ludzi dobrej woli, a także pracowników służby zdrowia i samych chorych, aby zarówno zdrowi, jak i chorzy przekazywali sobie wzajemnie dary duchowe: umiejętności, talenty, ofiarę cierpienia dla budowania cywilizacji miłości. Obchody Światowego Dnia Chorego służą również umocnieniu w chorych przekonania, że nie są opuszczeni czy niepotrzebni, a ich życie jest darem Bożym i nikt nie ma prawa go skracać ani odbierać” - pisze w odezwie biskup.

Biskup odwołał się także do specjalnego orędzia papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego i przypomnianej w niej postaci miłosiernego Samarytanina. Ta przypowieść uczy, jaka powinna być postawa każdego chrześcijanina. „Aby pomóc drugiemu człowiekowi, trzeba mieć wrażliwy wzrok, trzeba zdobyć się na wysiłek, by zbliżyć się do cierpiącego, podjąć trud konkretnej pomocy, doświadczyć, że ta pomoc wymaga ode mnie poświęcenia czasu, a może i poniesienia kosztów materialnych z tym związanych” - zauważa biskup i kontynuuje: „Źródłem tego miłosierdzia nie jesteśmy my sami. Jest nim sam Chrystus. Człowiek bowiem nie jest w stanie miłować miłością bezinteresowną, ponieważ wszystko czym jest otrzymał od Chrystusa. To miłość Chrystusa - jako dar dociera przez nas do drugiego człowieka i ona dopiero daje człowiekowi życie, wprowadza we wspólnotę, która jest właściwą przestrzenią życia”.

W odezwie biskup odniósł się także do jednej z wizytacji kanoniczej w parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie został poproszony przez proboszcza o udzielenie w domu sakramentu bierzmowania 17-letniej niepełnosprawnej dziewczynie.

- Czternaście lat wcześniej została ona adoptowana przez małżeństwo, które miało już swoje zdrowe i sprawne dziecko. Wcześniej, przez trzy lata dziewczynka oczekiwała w szpitalu na adopcję. Małżonkowie przyjęli ją świadomi jej niepełnosprawności. Ich adoptowana córka nie chodzi, wypowiada niewiele słów, z przybranymi rodzicami porozumiewa się za pomocą wzroku i mimiki. Małżonkowie ochrzcili dziewczynkę, przygotowali ją do I Komunii Świętej, a w ostatnim czasie również do sakramentu bierzmowania. Każdego miesiąca odwiedza ją kapłan z posługą sakramentalną - opowiada biskup i dodaje: - Miłość, okupiona poświęceniem rodziców, czyni tę rodzinę i małżonków szczęśliwymi. Wszyscy członkowie tej rodziny, zarówno ci zdrowi, jak i dotknięta cierpieniem i niepełnosprawnością dziewczyna, przekazują sobie nawzajem miłość, której źródłem jest Chrystus. Spełniając w tym domu posługę biskupią doświadczyłem niezwykłych duchowych przeżyć, które towarzyszą mi do dzisiaj.

W związku z Światowym Dniem Chorego biskup zachęca diecezjan do postawienia sobie konkretnych pytań: „Co uczyniliśmy jako rodzice, pracownicy służby zdrowia, duszpasterze, siostry zakonne, osoby świeckie, aby te słowa Ewangelii znalazły urzeczywistnienie w naszym codziennym, pełnym nieoczekiwanych wyzwań, życiu? Jaką miłością obdarzamy ludzi chorych? Co czynimy, aby wzrastała w nich wiara i rozumienie sensu cierpienia, którego doświadczają? Czy mamy dla nich czas i czy jesteśmy wobec nich cierpliwi? Co robimy, aby doświadczyli ulgi w cierpieniu?” – zauważa bp. Regmunt.

Na koniec bp Stefan podziękował osobom opiekującym się cierpiącymi i chorymi.

Bp Stefan Regmunt jest przewodniczącym Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Od 2007 roku jest ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama