Nowy numer 49/2020 Archiwum

Wiara wyraża się w miłości

W najbliższą niedzielę, tj. 17 lutego, w kościołach całej diecezji zostanie odczytany list pasterski bp. Stefana Regmunta na tegoroczny Wielki Post. Biskup zielonogórsko-gorzowski zachęca wiernych do wejścia na drogę wielkopostnego nawrócenia, przypomina o trwającym Roku Wiary oraz o tematyce bieżącego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Bp Regmunt przypomina wiernym, że życie chrześcijańskie stale związane jest z koniecznością nawrócenia. „Czasy, w jakich żyjemy, nie są łatwe. Niezmienne normy moralne są poddawane krytyce. Propaguje się styl życia niezgodny z Ewangelią. Usiłuje się ingerować w sposób przekazywania życia i proponuje się model małżeństwa i rodziny sprzeczny z nauką Chrystusa. Otwarcie krytykuje się Kościół, jego pasterzy i wiernych świeckich, za odwagę głoszenia niewygodnych prawd. To wszystko nie pomaga w prowadzeniu chrześcijańskiego życia. Dlatego Kościół, który przez Ducha Świętego umacnia w człowieku ochrzczonym świadomość bycia dzieckiem Boga, w okresie Wielkiego Postu przypomina wypróbowane metody powrotu na drogę świętości” – czytamy w liście. Wśród nich bp Regmunt na pierwszym miejscu wymienia codzienną modlitwę oraz praktykowanie uczynków miłości, „zwłaszcza wobec ludzi chorych, starszych, biednych i skrzywdzonych”. Zachęca również diecezjan do uczestnictwa w tradycyjnych nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.

Odnosi się również do ogłoszonej niedawno rezygnacji Benedykta XVI z pełnienia posługi biskupa Rzymu: „Patrzymy na tę decyzję przez pryzmat wiary. Dostrzegamy u papieża szczególne oddanie się posłudze Bogu i Kościołowi. Widzimy jego odpowiedzialne angażowanie się w trudne sprawy współczesności. Dziękujemy więc Bogu za tego wielkiego apostoła Jezusa Chrystusa, wybitnego teologa i aktywnego duszpastersko papieża. Wraz z całym Kościołem dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego miłość, wiarę i nadzieję, którymi się odznaczał. Dziękujemy również i za to, że podczas całego swojego pontyfikatu tak wielkim szacunkiem obdarzał swojego poprzednika, bł. Jana Pawła II. Ufamy, że po zakończeniu swojej misji i po zamieszkaniu w klasztorze na terenie Watykanu modlitwą, ofiarą i pracą stosowną do posiadanych sił będzie on wspierał swojego następcę. Pamiętajmy o modlitwie za Ojca Świętego Benedykta XVI, prosząc o łaskę i dary Ducha Świętego na kolejny etap jego życia”.

Nawiązując do trwającego Roku Wiary Biskup Zielonogórsko-Gorzowski przypomina, że autentyczna wiara powinna wyrażać się w miłości. Wynika stąd potrzeba konkretnych czynów w życiu chrześcijańskim, aby nie poprzestawać jedynie na samej deklaracji wiary. Te czyny tradycja chrześcijańska skatalogowała w dwóch zestawieniach: uczynków miłosierdzia względem duszy i uczynków miłosierdzia względem ciała. Bp Regmunt przywołuje w swoim liście oba te katalogi i zachęca do praktykowania tych czynów miłosierdzia. Jednocześnie zaprasza również wiernych do intelektualnego pogłębiania wiary. Proponuje w tym celu lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zwraca wreszcie uwagę wiernych na potrzebę świadectwa. „Rok Wiary zobowiązuje nas też do bardziej odważnego życia chrześcijańskiego, opartego na Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Wiara nakłada na nas obowiązek upominania się o poszanowanie praw katolików i chrześcijańskiej tradycji, na której przez tyle wieków budowaliśmy naszą tożsamość. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim osobom, które o tym pamiętają. W ostatnim czasie słowa uznania należą się tym posłom, którzy w parlamencie stanęli w obronie małżeństwa i rodziny” – czytamy w liście.

Pod koniec swojego listu biskup przywołuje temat trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Być solą ziemi”. Pasterz koscioła zielonogórsko-gorzowskiego zauważa, że „być solą ziemi to nadawać chrześcijański smak życiu rodzinnemu i społecznemu”. Zachęca ich więc, by umieli kształtować swoje myślenie i działanie w zgodzie z Ewangelią i troszczyli się o obecność wymiaru religijnego w codziennym życiu.

Pełny tekst listu na www.kuria.zg.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama