Nowy numer 43/2020 Archiwum

Dialog drogą życia

Jak dobrze komunikować się z mężem czy żoną i rozwiązywać konflikty? Dlaczego do małżeństwa warto zaprosić Pana Boga? – w odpowiedzi wielu parom pomaga wspólnota.


Początki wspólnoty Spotkania Małżeńskie w Polsce to rok 1977 i pierwszy eksperymentalny weekend dla małżeństw. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pierwsze dni skupienia dla małżonków odbyły się w 1993 roku w Rokitnie i są kontynuowane do dziś.
Założycielami ośrodka w naszej diecezji byli Mariola i Piotr Narowscy. – Ze Spotkaniami Małżeńskimi zetknęliśmy się we Wrocławiu 30 lat temu. Zaczęło się od rekolekcji, do których namówili nas nasi przyjaciele. Później już sami prowadziliśmy spotkania i zakładaliśmy ośrodki Spotkań Małżeńskich, m.in. w Łodzi, Poznaniu, a także na Białorusi. 20 lat temu uczestniczyliśmy w rekolekcjach w Rokitnie i tak to się zaczęło u nas – mówi Piotr Narowski.
Od początku istnienia Spotkań Małżeńskich w diecezji ze wspólnotą związany jest ks. Dariusz Orłowski. – Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym, proponującym małżonkom, a także parom przygotowującym się do małżeństwa, dialog jako drogę wzajemnego poznania i porozumienia – zauważa kapłan.


Dzielić się sobą


Rozmowa oparta na wzajemnym słuchaniu i zrozumieniu pozwala na budowanie więzi nie tylko w małżeństwie, ale i w życiu rodzinnym, z dziećmi. – Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie i miłości, prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem – tłumaczy Katarzyna Konsur. – Dzięki byciu we wspólnocie pracujemy cały czas nad naszym małżeństwem, nasz dialog ciągle trwa. Najtrudniej jest rozpoznawać i nazywać uczucia, które się w nas pojawiają w danej chwili. Trzeba umieć dzielić się sobą i wysłuchać drugą osobę bez jej oceniania – dodaje Małgorzata Gadomska.
Szczególne znaczenie w duchowości Spotkań Małżeńskich ma stosowanie zasad dialogu, m.in. pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, a nade wszystko przebaczanie. Zasady te odnoszą się także do więzi z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego czy prowadzenia rachunku sumienia.


Dla małżonków i narzeczonych


Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są 3-dniowe rekolekcje o charakterze warsztatów, bez konferencji i katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników w pracę we dwoje, polegającą na nauce i doświadczeniu dialogu. – Małżeństwo może podczas rekolekcji odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wracające z weekendu
jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów – wyjaśnia Paweł Konsur.
Wspólnota pomaga nie tylko małżeństwom w kryzysie lub poszukującym nowej drogi w życiu, ale również narzeczonym. W tym przypadku podstawą działań są cykl Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych, które spełniają wymagania tradycyjnych kursów przedmałżeńskich. – Na rekolekcje przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o rozmaitym stażu małżeńskim czy poziomie wiedzy i zaangażowaniu religijnym. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało – mówi Katarzyna Konsur. – W naszych działaniach mamy zasadę, że nie doradzamy, ale podpowiadamy. Każda para ma własny sposób na pokonanie kryzysu, a dialog jest do tego wspaniałym narzędziem – dodaje Piotr Narowski


Formacja i integracja


Obecnie we wspólnocie jest 9 par animatorskich i 4 kapłanów. Animatorzy pochodzą z Nowej Soli, Zielonej Góry, Sulechowa, Świebodzina, Torzymia, Gubina oraz Zawady. – W naszym ośrodku mamy comiesięczne spotkania formacyjne dla animatorów oraz uczestników. Mamy również spotkania integracyjne, np. rajd w góry czy wspólne grillowanie całymi rodzinami. Ten ruch daje nam gotowe narzędzie do uświęcania siebie nawzajem w małżeństwie, w rodzinie, wszędzie – mówią Katarzyna i Paweł Konsurowie.


Odkrywanie człowieka


Ks. Dariusz Orłowski, kierownik duchowy wspólnoty
– Pełniąc ostatnimi laty funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, zauważyłem, że wiele konfliktów i kryzysów, z jakimi borykają się małżonkowie, ma swoje źródło w nieumiejętności wzajemnej komunikacji. Dlatego gdy zapoznałem się z charyzmatem Spotkań Małżeńskich, stwierdziłem, że odpowiada on bardzo aktualnym potrzebom wielu par. Uważam ten ruch za swoisty znak czasu, który Duch Święty wzbudził w Kościele, aby w ten sposób pomóc małżonkom w realizacji budowania dobrej więzi małżeńskiej. Spotkania Małżeńskie uczą wzajemnej komunikacji z poszanowaniem wartości każdej osoby, pozwalają docenić znaczenie uczuć, pomagają odkryć rolę temperamentu w autentycznym poznaniu siebie i drugiego człowieka. Będąc zaangażowany w ruch Spotkań Małżeńskich, przekonałem się, że przesłanie tego dzieła ma charakter uniwersalny, gdyż pomaga w przyjęciu postawy dialogu w relacjach międzyludzkich, co służy pomocą w realizacji każdego rodzaju powołania.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama