Nowy numer 43/2020 Archiwum

Urzeczenie serca

Z o. Piotrem Kwietniem CM rozmawia ks. Marcin Siewruk

Ks. Marcin Siewruk: Od wielu lat jest ojciec kierownikiem duchowym z ogromnym doświadczeniem. Skąd pojawił się pomysł zorganizowania rekolekcji nt. „Jak żyć ze Słowem Bożym w codzienności”?

O. Piotr Kwiecień CM: Pomysł nie jest nowy. Dojrzewał we mnie od kilku lat. Inspiracji było i jest bardzo wiele. Przede wszystkim motywacją jest dla mnie adhortacja Benedykta XVI „Verbum Domini”. Wśród chrześcijan daje się zauważyć ogromne pragnienie słowa Bożego, czytania i rozumienia, modlitwy słowem Bożym. Papież Benedykt XVI ukierunkował te pragnienia, pokazał jak czytać Pismo Święte, jak odkryć duchowy wymiar słowa Bożego. Inspiracją były też rekolekcje organizowane w różnych miejscach w całej Polsce i za granicą. Liczba uczestników biorących udział w tych ćwiczeniach duchownych, która każdego roku wzrasta, świadczy o tym, że jest w nas pragnienie modlitwy, pragnienie słuchania Bożego słowa, jest pragnienie uczenia się słuchania i odpowiadania na to słowo. Niewątpliwie bezpośrednią inspiracją jest doświadczenie rekolekcji w Centrum Duchowości Salwatorianów w Krakowie. Ośrodek ten poprzez swoją dynamikę wzbudza w sercach licznych uczestników autentyczny „głód Bożego słowa”.

Jak długo współpracuje ojciec z salwatoriańskim Centrum Duchowości?

W 2001 roku rozpocząłem współpracę z krakowskim Centrum Duchowości, od tego czasu uczestniczyłem w prowadzeniu wielu serii rekolekcji opartych na słowie Bożym. To było wyjście naprzeciw dobrym pragnieniom, pełne zaufania, że są one dziełem Ducha Świętego w tym szczególnym czasie Kościoła.

Rekolekcje „Jak żyć ze słowem Bożym w codzienności” odbędą się od 31 stycznia do 2 lutego w Paradyżu. Dlaczego właśnie w tym miejscu?

Pragnąc wprowadzić siebie i innych w doświadczenie modlitwy, szukamy odpowiedniego miejsca. Chodzi tu o gwarancję ciszy, skupienia i czasu na osobistą modlitwę. Niewątpliwie takim wprost wymarzonym miejscem jest Paradyż, miejsce „omodlone i przemodlone”, najpierw przez zakonników cysterskich, a po II wojnie światowej przez kolejne pokolenia kandydatów przygotowujących się do kapłaństwa i samych kapłanów. Jest to miejsce nieustannie ogarniane modlitwą „przyjaciół Paradyża” i wielu naszych bliskich. Na tym miejscu spoczywa też błogosławieństwo naszych pasterzy. Wśród wielu zadań, które zostawił nam bł. Jan Paweł II, a które po latach i teraz, przed kanonizacją, odbieramy jako swoisty testament, są słowa zapisane w liście „Novo millennio ineunte”. Najpierw ojciec święty zachęca Kościół, żeby „na nowo rozpoczynać od Chrystusa”, żeby ideałem codziennego życia było pragnienie świętości. Papież pisał między innym tak: „Podłożem tej pedagogiki świętości powinno być chrześcijaństwo wyrażające się przede wszystkim sztuką modlitwy…. Modlitwy trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako przyswajać sobie tę sztukę od samego boskiego Mistrza….”.

Dalej Jan Paweł II dodaje: „Drodzy Bracia i Siostry, nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi szkołami modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe urzeczenie serca”. Jestem od wielu lat ojcem duchownym w seminarium i osobiście patrzę na paradyskie mury jako na miejsce modlitwy. I to nie tylko modlitwy tych, którzy aktualnie tutaj przebywają, ale też wszystkich innych, którzy czują w sobie pragnienie i głód spotkania z Jezusem. Oby paradyski klasztor stał się szkołą modlitwy dla wszystkich, którzy tego pragną; oby Paradyż stał się źródłem, z którego można zaczerpnąć żywej wody Bożego słowa. To największe nasze pragnienie na dziś i spełnienie testamentu bł. Jana Pawła II.

Kto może wziąć udział w rekolekcjach „Jak żyć ze słowem Bożym w codzienności”? Do kogo skierowane jest zaproszenie?

Weekendowe rekolekcje są dla wszystkich, którzy chcą smakować słowo Boże. Ale żeby smakować, trzeba najpierw nauczyć się słuchać, dalej – trzeba nauczyć się zachowywać słowo w sercu, jak Maryja, a potem żyć tym słowem w codzienności. Dlatego podstawowym warunkiem jest decyzja, aby czas rekolekcji przeżyć w ciszy, w milczeniu. Oprócz tego warunku trzeba pozwolić się prowadzić, pozwolić na towarzyszenie w drodze, którą przeszło już wielu przed nami. Oczywiście oczekujemy i zapraszamy wszystkich chętnych. Może to być pomoc zwłaszcza dla członków wspólnot i ruchów obecnych w naszych parafiach, a także licznych kręgów biblijnych. Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej paradyskiego seminarium: paradisus.pl. Po wypełnieniu należy przesłać go na adres: weekendzeslowem@paradisus.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama