Nowy numer 48/2020 Archiwum

Konkurs fotograficzny

W Festiwal Życia 2014, który odbędzie się od 24 do 30 marca w Zielonej Górze, może włączyć się każdy. Jak? Wystarczy wziąć udział w konkursie pod hasłem "Kto w rodzinie - ten nie zginie".

Zróbcie wspólną rodzinną fotografię aparatem lub telefonem i wyślijcie do naszej redakcji. Czekają ciekawe nagrody. Wszystkie zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej, a najlepsze znajdą się też w wydaniu papierowym.

Regulamin znajduje się na: zgg.gosc.pl. Zdjęcia w formie elektronicznej można przesyłać do 24 marca na adres: zgg@gosc.pl

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego

W ramach „Festiwalu Życia 2014” organizowany jest Konkurs Fotograficzny pt. „Kto w rodzinie - ten nie zginie”
Festiwal Życia to inicjatywa związana z obchodzonym w Kościele Katolickim i ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II Dniem Świętości Życia - 25 marca oraz ogłoszonym przez Parlament Polski i obchodzonym co roku Narodowym Dniem Życia - 24 marca. Celem Festiwalu życia jest szeroko pojęta promocja życia - radość z życia, wdzięczność za dar życia jaki otrzymujemy od Boga Stwórcy. W tym roku chcemy podkreślić ogromną wartość rodziny.

W organizacji biorą udział wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia zarówno kościelne, jak i świeckie. Punktem kulminacyjnym Festiwalu Życia jest radosny i pełen entuzjazmu Marsz dla Życia - przejście głównymi ulicami miasta w wielobarwnym pochodzie.

I.  Organizacja Konkursu
Głównym organizatorem konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin.

II. Cele konkursu:
1. Konkurs odwołuje się do wrażliwości  artystycznej uczestników i zachęca do prezentacji fotografii przedstawiających rodzinę.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac prezentujących rodzinę.

III. Warunki uczestnictwa i regulamin:
1. Konkurs otwarty jest adresowany do mieszkańców diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
2. Prace wysyłamy w formacie JPG, wielkość pliku nie może przekroczyć 3MB, minimalny rozmiar pliku powinien wynosić 1000x1000 pikseli.
3. Nadesłanie prac na Konkurs - oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w regulaminie. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały wykonane samodzielnie przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
4. Fotografie należy nadsyłać na adres: zgg@gosc.pl W treści wiadomości musi znaleźć się krótki opis nadesłanych zdjęć (co przedstawiają), dane autora (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania), kontakt (numer telefonu i adres korespondencji), nazwę miejscowości, w której wykonano zdjęcie i datę jego wykonania.
5. Przez fakt nadesłania zdjęcia, osoba zgłaszająca je do konkursu, zaświadcza, że jest autorem fotografii lub posiada do niej wszelkie prawa. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia autorów zdjęć oraz osób znajdujących się na fotografiach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub niespełniających innych wymagań określonych w regulaminie.
7. Fotografie mogą być modyfikowane elektronicznie jedynie w zakresie kadrowania i podstawowej korekty, tj. zmiany kontrastu, jasności, nasycenia i ostrości. Niedopuszczalna jest modyfikacja prowadząca do zmiany kompozycji (usuwanie/dodawanie elementów).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania wystawy.
z otrzymanych fotografii. Wystawa zorganizowana może być w dowolnym miejscu użyteczności publicznej.
9. Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela Organizatorowi oraz Partnerom nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką oraz rozpowszechnianie przesłanej pracy.
10. Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji, zwielokrotniania oraz rozpowszechniania prac w materiałach promocyjnych.
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
12. Przyznania nagród oraz kwalifikacji zdjęć dokonuje Jury.


IV. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie. Zdjęcia nadesłane na konkurs będą wykorzystywane do celów konkursowych – jego promocji i organizacji oraz w kolejnych edycjach „Miesiąca Rodziny”.
2. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach.
3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska w publikacjach i na stronie internetowej zgg.gosc.pl oraz na fanpage'u Gościa Niedzielnego (diecezji zielonogórsko-gorzowskiej).

V. Nagrody
1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
2. Termin nadsyłania zdjęć: do dnia 24 marca 2014 z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Kto w rodzinie - ten nie zginie” na adres: zgg@gosc.pl
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 marca 2014 na zakończenie Marszu dla Życia.

VI. Informacje organizacyjne
tel. 666026763, krzysztof.krol@gosc.pl
 

Przesyłając pracę konkursową, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama