Nowy numer 42/2020 Archiwum

Tu zdobędziesz kwalifikacje

Caritas diecezjalna rozpoczęła rekrutację uczestników kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Kurs prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Oświaty. To 36 godzin lekcyjnych zajęć. Po ich zaliczeniu uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest ono ważne przez całe życie. Listy osób, które ukończą kurs znajdą się w archiwach Kuratorium Oświaty - informuje Maria Dorota Zimoch, koordynatorka kursów.

W szkoleniu na wychowawcę kolonijnego mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat i skończoną szkołę średnią (w tym osoby, które kończą szkołę w czerwcu br.)

Uczestnicy szkolenia będą m.in. uczyć się planowania zajęć i przygotowania przed wyjazdem na kolonie, gier i zabaw oraz sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji. Poznają także przepisy bhp, zasady udzielania pierwszej pomocy, przepisy dotyczące opieki prawnej nad dziećmi w czasie kolonii. Warunkiem ukończenia kursu jest 100 proc. obecność na zajęciach, aktywny udział w szkoleniu i zdanie egzaminu pisemnego.

Dla wolontariuszy Caritas udział w kursie jest bezpłatny. Członkowie np. PCK, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych płacą za kurs 80 zł (muszą też przedstawić umowę współpracy z daną instytucją), pozostałe osoby - 100 zł.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Caritas diecezjalnej przy ul. Bema 32-34 w następujących terminach:
16 maja (sobota) od 9.00 do 18:00
23 maja(sobota) od 9.00 do 18.00
30 maja (sobota) od 9.00 do 18.00

Kurs pozwala nie tylko zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności praktyczne, ale otwiera prze jego uczestnikami także możliwości współpracy i wolontariatu z Caritas diecezjalną.

- Caritas diecezjalna i parafialne zespoły Caritas organizują wypoczynek letni miejscowy lub wyjazdowy, i oferują uczestnikom kursu współpracę. Warunki wynagrodzenia są zależne od organizatora wypoczynku - wyjaśnia Maria Zimoch.

- Warto wziąć udział w kursie, bo np. biura podróży wymagają doświadczenia od wychowawców, których chcą zatrudnić. Podczas pracy w Caritas można takie doświadczenie zdobyć, otrzymać zaświadczenie o odbyciu kursu oraz opinię o odbytej pracy wolontariackiej - dodaje koordynatorka szkolenia.

Kurs na kierownika wypoczynku obejmuje 10 godzin (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej) i odbędzie się dnia 16 maja od 9.00 do 18.00 podczas kursu na wychowawcę kolonijnego.

W szkoleniu mogą wziąć udział: nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy i inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Trzeba być np. wolontariuszem w świetlicy wychowawcą podczas wypoczynku letniego dzieci.

Dla wolontariuszy Caritas udział w szkoleniu jest bezpłatny. Inni uczestnicy płacą 50 lub 80 zł. Warunkiem ukończenia szkolenia, podobnie jak na wychowawcę kolonii, jest: 100 proc. obecność na zajęciach, aktywny udział w kursie i zdanie egzaminu pisemnego

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesyłać na adres mailowy: madoraz@wp.pl
Koordynatorką kursów jest Maria Dorota Zimoch; tel. 604 564 364

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama