GN 48/2020 Archiwum

Vivat Academia!

Jeszcze tylko podpis prezydenta RP i działająca w Gorzowie Wlkp. PWSZ zyska tytuł Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Zgodnie z ustawą przygotowaną przez posłów PiS gorzowska Akademia zacznie działalność 1 września 2016 r. Powstanie z działającej od 17 lat w Gorzowie Wlkp. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uczelnia przejmie prawa i zobowiązania PWSZ, a pracownicy i studenci PWSZ będą pracowali i studiowali w Akademii.

W piątek Sejm przyjął wszystkie cztery poprawki senackie. - Wprowadzają one zmiany porządkujące, doprecyzowujące, legislacyjne. Wszystkie zasługują na poparcie - mówiła podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (PiS).

Jak wyjaśniła, największy wymiar merytoryczny ma pierwsza z poprawek. - Odnosi się do zamiany słowa >>studenci<< na >>osoby przyjęte na pierwszy rok studiów<<. Związane jest to z faktem, że Akademię powołuje się z dniem 1 września, a rok akademicki zaczyna się w październiku - powiedziała minister Rafalska. Dotychczasowy zapis wykluczałby osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, które m.in. nie złożyły jeszcze ślubowania.

Podczas prac legislacyjnych posłowie i senatorowie - mimo poparcia idei utworzenia Akademii w Gorzowie Wlkp. - zwracali uwagę, że na razie PWSZ nie spełnia warunków do nadania jej statusu akademii: nie może nadawać stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych.

Kluczowy w ustawie jest art. 7, który stanowi, że wydziały akademii, w terminie trzech lat od dnia jej utworzenia, mają dostosować liczbę posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

- 1 marca otrzymaliśmy kategorię naukową dla Wydziału Humanistycznego, w związku z tym możemy składać wniosek o prawa do doktoryzowania. Już go przygotowujemy, zostanie on złożony najpóźniej na początku czerwca. Przygotowujemy również wniosek o parametryzację Wydziału Ekonomicznego. To drugi wydział, na który chcemy zdobyć uprawnienia do doktoryzowania w zakresie zarządzania. To są zadania na najbliższe dwa lata, trzeci rok jest pewną rezerwą, gdybyśmy zbyt krytycznie zostali potraktowani i musieli jeszcze coś uzupełnić - mówiła w kwietniu, w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor uczelni.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powołano 17 lat temu na bazie działającego w mieście od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Była jedną z pierwszych publicznych uczelni zawodowych w Polsce.

Obecnie PWSZ kształci studentów na czterech Wydziałach: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym oraz Technicznym. Uczelnię dotychczas ukończyło prawie 16 tys. absolwentów.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama