Nowy numer 42/2020 Archiwum

Człowiek człowiekowi bliźnim

„Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” – to zdanie św. Brata Alberta, a przynajmniej jego początek, bardzo dobrze znamy. Ale przecież nie chodzi o to, żeby znać je na pamięć, ale wcielać w życie.

Nie robią tego dla nagród, ale z potrzeby serca. Już po raz 18. pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wręczy statuetkę Człowiek Człowiekowi. To wyróżnienie ustanowione w 1999 roku za szczególne osiągnięcia w działalności charytatywnej inspirowanej duchem ewangelicznym.

Zofia Babiaczyk

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich Pani Zofia jako wolontariuszka pracuje od 2003 roku. Jest organizatorką wyjazdów i wycieczek dla dzieci. Potrafi wspaniale zorganizować czas wolny dla najmłodszych w świetlicy, której jest wieloletnią kierowniczką. To dzięki niej mali parafianie mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe i edukacyjne oraz posiłek. Na pracę w świetlicy poświęca ponad sześć godzin dziennie. To prawdziwy wzór do naśladowania dla młodszego pokolenia.

Krystyna Balbierz

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Pani Krystyna od ćwierć wieku pracuje w ramach wolontariatu jako księgowa w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Robi to przez osiem godzin dziennie. Od momentu powstania swój wolny czas przeznaczyła na bezinteresowną działalność charytatywną. Uczestniczy w tworzeniu i rozwoju wszystkich projektów charytatywnych stowarzyszenia: jadłodajni dla ubogich, Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II, Ośrodka Kolonijnego w Długiem, Banku Żywności, schronisk dla bezdomnych i świetlic dla dzieci. Wykształciła i duchowo przygotowała do pracy na rzecz ubogich znaczne grono księgowych.

Elżbieta Jeleńska

Wnioskodawca: PZC przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. Pani Elżbieta od 26 lat jest zaangażowana w działania parafii. Jest wolontariuszką i wiceprzewodniczącą w Parafialnym Zespole Caritas. Koordynuje pracę zespołu, organizuje zbiórki żywności i odzieży, przygotowuje paczki żywnościowe, pomaga przy wyjazdach dzieci nad morze i do Rokitna, współorganizuje wigilię dla ubogich, comiesięczne zbiórki Grona Wspierających Ubogich. Pomaga w rozprowadzaniu świec Caritas przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Organizuje zbiórki i sprzedaż żonkili dla Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp., a także żywienie pieszych pielgrzymów podczas wędrówki na Jasną Górę.

Janina Krawczyk

Wnioskodawca: PZC przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze Pani Janina działała najpierw w latach 2009–2015 w Grupie Charytatywnej, a obecnie w PZC, którego jest inicjatorką. Zajmuje się dokumentacją i finansami. Jest bardzo wrażliwa na potrzeby innych. Organizuje zbiórki darów, odwiedza chorych i potrzebujących. Od ponad 10 lat jest zaangażowana w pomoc bliźniemu. Telefon pani Janiny funkcjonuje wśród wiernych jak telefon zaufania, pomocy doraźnej i stałej. Serdeczna i życzliwa, znana w środowisku ludzi ubogich i potrzebujących. Jest inicjatorką wielu akcji mających na celu wspieranie parafii.

Stanisław Samociak

Wnioskodawca: Akcja Katolicka z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Pan Stanisław był założycielem w 1998 roku oddziału Akcji Katolickiej w parafii i jego prezesem do 2007 roku. Wykonuje różne prace fizyczne na rzecz parafii i jest założycielem grup modlitewnych. Ponadto organizuje pielgrzymki i spotkania z prelegentami. Jest też redaktorem gazetki parafialnej „Rodzina”, fundatorem tablicy pamiątkowej Wielkiego Jubileuszu Zbawienia Roku 2000. Utworzył grupę doradców, którzy służą darmową pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych, mieszkaniowych, urzędowych, edukacyjnych i socjalnych. Zdobył także uprawnienia przewodnika i od 2007 roku w ramach wolontariatu oprowadza grupy turystyczne w wieży katedralnej.

Leon Szablowski

Wnioskodawca: Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej przy parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli Pan Leon jest wolontariuszem od 1989 roku. Cztery godzinny dziennie przeznacza na pomoc ubogim. Dostarcza paczki żywnościowe do domów ludzi starszych, chorych i samotnych. Służy pomocą przy przewożeniu łóżek dla osób chorych i niepełnosprawnych, a także pomaga w ich podłączaniu. Zajmuje się wydawaniem odzieży i leków. Od 2002 roku zaangażowany w przyjmowanie różnego rodzaju towarów do magazynu, wydawanie ich i dostarczanie do domów. Na pomaganie innym poświęca prawie cały swój wolny czas. Mimo sędziwego wieku jest przykładem do naśladowania dla wielu młodszych osób w działaniach na rzecz potrzebujących.

Irena Marianna Truchan

Wnioskodawca: PZC przy parafii pw. MB Częstochowskiej w Cybince Pani Irena działa w Parafialnym Zespole Caritas od 2005 roku. Jest współorganizatorką półkolonii, wycieczek oraz okolicznościowych występów związanych ze świętami. Troskliwie dba o potrzebujących, pomaga w ich wyszukiwaniu, załatwianiu formalności, dostarczaniu darów do osób, które mają problem z ich odebraniem. Jest zaangażowana w życie parafii, pomaga w pisaniu projektów remontowych, współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zabiegając o dotacje od władz samorządowych.

Krystyna Węgrowska

Wnioskodawca: PZC przy parafii pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie Pani Krystyna od 2002 roku zaangażowana jest w działanie PZC w parafii. Pomaga potrzebującym i podopiecznym. Współorganizuje spotkania z chorymi w Dniu Chorego i Tygodniu Miłosierdzia. Prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w parafii i jej filiach. Zaangażowana we wszystkie dzieła Grona Wspierających Ubogich, pomoc doraźną dla potrzebujących, PEAD, FEAD. Organizuje wspólnie z KSM świąteczne zbiórki żywności i jej dystrybucję. Pomaga szczególnie samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Najważniejsze dla niej jest niesienie pomocy i dobra innym.

Faustyna Wiertelak

Wnioskodawca: PZC przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze Pani Faustyna jest wiceprzewodniczącą PZC w parafii. Była jedną z głównych inicjatorek jego powstania i to w dużej mierze dzięki niej udało się zbudować modelowy zespół, który jest doskonałym wsparciem dla proboszcza we wszystkich dziełach charytatywnych parafii. Prowadzi szkolenia, spotkania dla podopiecznych parafii i koordynuje skierowaną do nich pomoc. Jest inicjatorką zbiórek środków chemicznych i koordynatorką akcji Rodzina Rodzinie. Odwiedza potrzebujących w ich domach. Ponadto jest inicjatorką spotkań formacyjnych dla członków PZC i osób chętnych do pracy na rzecz innych.

Krystyna Woźniak

Wnioskodawca: PZC przy parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku Pani Krystyna jest wolontariuszką od 2002 roku. Aktywna i zaangażowana w pracę na rzecz parafian w trudnej sytuacji socjalnej, zdrowotnej i społecznej. Jest wiceprzewodniczącą PZC. Cechuje ją wrażliwość na krzywdę ludzi, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych. Inicjuje działania na rzecz dzieci, organizując wyjazdy na kolonie letnie. Jest przykładem dla młodszych wolontariuszy. Nadzoruje akcję dofinansowania podręczników szkolnych, zbiórki na rehabilitację osób niepełnosprawnych i zakupy odzieży. Poza tym jest koordynatorką programów pomocy żywnościowej w parafii i wielu innych akcji charytatywnych. Jest inicjatorką wyjazdów młodzieży na wymianę polsko-niemiecką.

Każdy z nas może tak robić

Ks. Stanisław Podfigórny dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko- -Gorzowskiej – Dociera do nas coraz więcej negatywnych informacji – o wojnach, zamachach terrorystycznych czy przemocy – dlatego tym bardziej trzeba pokazywać ludzi, którzy są świadkami dobra. Tego dobra rozumianego w sposób ewangeliczny i przełożonego na życie codzienne, praktyczne. Ludzi, którzy bezinteresownie pomagają drugiej osobie po prostu z potrzeby serca. A takich ludzi – proszę mi wierzyć – nie brakuje. Ta nagroda ma podkreślić to, że są ludzie, którzy żyją tym na co dzień. Ksiądz biskup chce ich zauważyć i podziękować im, a jednocześnie nagrodzić, by byli inspiracją dla innych w swoim środowisku. Kościół ma wielu takich ludzi, którzy często są ukryci w tej szarzyźnie życia, a robią bardzo dużo. To nie jest tylko zwykłe podanie symbolicznej miski zupy, ale przede wszystkim serca. To ważne, bo nie możemy dawać tej miski z litości i poczuciem wyższości, ale z wewnętrznego przekonania, że Chrystus tak robił. A za Nim św. Matka Teresa, św. Franciszek, św. Brat Albert i naprawdę wielu współczesnych ludzi. Każdy z nas może tak robić! Zawsze mamy w sercu coś, czym możemy się podzielić z innymi.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama