Nowy numer 3/2021 Archiwum

Tej szansy nie można zmarnować

Biskup pomocniczy warszawsko-praski ks. Marek Solarczyk zachęca, abyśmy chcieli spotkać się z młodzieżą, posłuchać jej i spróbowali wykorzystać jej entuzjazm.

Krzysztof Król: Podczas Paradyskich Dni Duszpasterskich mówił Ksiądz Biskup o obrazie duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Jaki on jest?

Biskup Marek Solarczyk: Próbując dokonać diagnozy, nie sposób nie skorzystać z pewnej mądrości, którą zastosował synod biskupów; chodzi o odwołanie się do trzech płaszczyzn. Po pierwsze – do przedstawienia sytuacji, po drugie – do jej interpretacji, a wreszcie po trzecie – do pewnej próby wskazania kierunków, które warto zrealizować. To jest punkt wyjściowy, który jest zasadniczym wyzwaniem dla każdego zaangażowanego w duszpasterstwo młodzieży, nie tylko księży, ale też wychowawców i wreszcie samych młodych ludzi. Bo można dokonywać tych analiz bardzo ogólnie, ale one niejednokrotnie nie będą miały większego zastosowania w konkretnych przypadkach.

Młodych ludzi możemy spotkać w rodzinie, szkole, ale także w przeróżnych miejscach, gdzie realizują swoje zainteresowania i pasje. Oczywiście takim miejscem jest także przestrzeń cyfrowa. I najważniejsze jest to, żebyśmy chcieli ich zobaczyć, chcieli się z nimi spotkać w tych okolicznościach i chcieli im towarzyszyć. Specjalnie nie wspominałem o przestrzeni kościelnej, bo przecież młodych zaangażowanych w różne inicjatywy nie brakuje. Wielkim zobowiązaniem jest podtrzymać i wykorzystać to, co już mamy, ale też dostrzec miejsca zaniedbane albo w ogóle pominięte. Do tego jednak potrzebna jest przestrzeń szerokiej współpracy.

Pewnie często Ksiądz Biskup słyszy: „Coraz mniej młodzieży w Kościele”; „Sakrament bierzmowania to oficjalne pożegnanie się z Kościołem”. Co robić? Bić na alarm?

Zawsze spokój jest najlepszym doradcą. Oczywiście takie komentarze mają pewne uzasadnienie, ale wszystko zależy od sposobu interpretacji, bo kiedy przypominamy sobie swoje lata młodzieńcze, to, nie oszukujmy się, też bywało różnie. 20, 30, 40 lat temu też nie brakowało problemów w duszpasterstwie młodzieży i trudno powiedzieć „gorzej” lub „lepiej”. Na pewno „inaczej”, bo i warunki były inne, i ludzie byli inni. Mówiąc o trudnościach po przyjęciu sakramentu bierzmowania, trzeba mieć świadomość pewnej naturalnej dynamiki, która dokonuje się w młodym człowieku. Jednym razem pewne rzeczy słabną, a inne się ożywiają. Mogę to powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia katechetycznego, kiedy najpierw widzę konkretne osoby podchodzące bez zbytniego zapału do spraw wiary, a potem te same osoby przychodzą ze szczerym sercem i proszą, abym pomógł im przygotować się do małżeństwa i rodzicielstwa. A przecież to jest cały czas ten sam człowiek, tylko kierują nim już inne motywy, bo staje wobec kolejnego etapu odpowiedzialności. I to jest chyba pewien klucz w naszym spojrzeniu na młodzież, abyśmy we właściwy sposób potrafili wspierać, umacniać młodego człowieka, a już na pewno nie przeszkadzać, czyli zacząć od własnego świadectwa. Trzeba pamiętać, że młodość to etap, w którym człowiek zaczyna dokonywać pewnych osobistych refleksji i wyborów, aż dojdzie do fundamentalnej decyzji dotyczącej formy i stylu życia, swojego powołania.

Więc co jest najważniejsze we współczesnym duszpasterstwie młodzieży?

W duszpasterstwie od strony ludzkiej zawsze ważny jest czas, który człowiek chce poświęcić drugiemu człowiekowi, po prostu towarzyszenie. A od strony duchowej jest potrzebna żywa wiara, aby nie chodziło tylko o bycie kolegą i wsparciem dla młodzieńczych pasji, ale przede wszystkim bycie swoistym stróżem i zwiastunem tego wszystkiego, co Boże, tak aby młody człowiek mógł dostrzec w nas sojusznika i towarzysza na Bożej drodze.

W naszej diecezji we wrześniu planowany jest Synod Młodych. To dobry kierunek?

Oczywiście! Trzeba słuchać młodzieży, aby ją zrozumieć. Teraz uczę w trzeciej klasie gimnazjum i moi uczniowie naprawdę pokazują siebie. Słuchając ich, mamy szansę zobaczyć, na co oni zwracają uwagę i co jest szczególnie dla nich ważne. Oczywiście na słuchaniu nie można poprzestać, bo kiedy już pytamy młodego człowieka o zdanie, to wielkim grzechem zaniedbania byłoby, gdybyśmy nie wykorzystali tego entuzjazmu. Młodzież w Kościele, jak podkreśla papież Franciszek, to wielka szansa, aby Kościół zyskał nowy młodzieńczy dynamizm.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama