GN 4/2023 Archiwum

Diecezja. Zbliżają się wybory do Rady Kapłańskiej

Biskup diecezjalny Tadeusz Lityński zarządził przeprowadzenie wyborów na kolejną kadencję Rady Kapłańskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, Statutu Rady Kapłańskiej i Ordynacji wyborczej do 20 stycznia 2023 r. z każdej dekanalnej oraz personalnej listy wyborczej ma zostać wybrany jeden przedstawiciel do diecezjalnej rady kapłańskiej. Nad wyborami czuwa trzyosobowa Diecezjalna Komisja Wyborcza pod kierunkiem ks. Piotra Kubiaka, kanclerza kurii biskupiej.

Wybory odbywają się w okręgach terytorialnych, tzn. w każdym z 30 dekanatów diecezji, oraz w dwóch okręgach personalnych. Do pierwszego okręgu personalnego należą kapłani piastujący urzędy w instytucjach diecezjalnych oraz kapłani diecezjalni zamieszkujący poza diecezją. Do drugiego okręgu personalnego należą kapłani emeryci zamieszkujący Dom Księży Emerytów. W każdym z okręgów działają komisje wyborcze, na czele których stoją dziekani, a w okręgach personalnych - wikariusz sądowy i dyrektor Domu Księży Emerytów.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy kapłani diecezjalni inkardynowani, tzn. przynależący, do duchowieństwa diecezji. Ponadto kapłani diecezjalni nie inkardynowani do diecezji oraz kapłani będący członkami instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego, którzy przebywając na terenie diecezji, pełnią dla jej dobra jakiś urząd lub funkcję.

Biernego prawa wyborczego są pozbawione te osoby, które wchodzą do Rady z urzędu (na czas jego pełnienia), a mianowicie wikariusze generalni, wikariusz sądowy, rektor seminarium duchownego, ekonom diecezji oraz kanclerz kurii.

Wybór przedstawicieli do Rady Kapłańskiej wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Diecezjalnego i ogłoszenia składu osobowego rady. Biskup diecezjalny ma prawo także swobodnie nominować członków rady, w liczbie nie przekraczającej jednej trzeciej całego jej składu.

Kadencja rady trwa pięć lat i na skutek ważnych przyczyn może zostać przedłużona przez biskupa diecezjalnego o czas nie dłuższy niż rok.

Rada kapłańska składa się z kapłanów (prezbiterów) i stanowi jakby senat biskupa diecezjalnego oraz reprezentuje prezbiterium diecezji. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją przez wymianę informacji, studium, dyskusje, wyrażanie opinii z uwzględnieniem autentycznego nauczania Kościoła, dobra Ludu Bożego na wszystkich płaszczyznach jego życia, formacji i posłannictwa. Jak głosi statut diecezjalnej rady kapłańskiej, doradzanie winno być wolne „od zafałszowania, przemilczenia, przejaskrawienia oraz nie kierujące się względem na osobę”.

 

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy