Nowy numer 09/2024 Archiwum

Zmarł senator Walerian Piotrowski

W wieku 96 lat zmarł Walerian Piotrowski. Był zaangażowany w walkę z komunizmem, odzyskanie wolności przez Polskę i obronę życia.

Walerian Piotrowski urodził się 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wlkp. Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

W 1956 roku był inicjatorem powołania Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze. Od 1956 roku bronił księży w sprawach karnych i administracyjnych o podłożu politycznym. A w latach 1960-1962 był obrońcą w sprawach karnych w związku z Wydarzeniami Zielonogórskimi z 30 maja 1960.

Od 27 października 1971 do 10 sierpnia 1989 roku był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Zielonej Górze w ramach krypt. Piotr.

Od 1979 był związany ze środowiskiem Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie i kwartalnika "Chrześcijanin w Świecie". Natomiast w  latach 1981-1984 był członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, zaangażował się jednocześnie w organizację Dni Społecznych w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze. W okresie stanu wojennego był członkiem zespołu charytatywnego przy kościele Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze niosącego pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom, obrońcą w procesach politycznych, zaangażowanym w pomoc prawną represjonowanym.

W lutym 1989 roku zaczął organizować Komitet Obywatelski w Zielonej Górze i został jego pierwszym przewodniczącym. W wyborach 4 czerwca 1989 roku został senatorem RP I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność, był członkiem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego, członkiem Komisji Ustawodawczej. W wyborach przedterminowych 1991 r. został senatorem RP z listy Chrześcijańskiej Demokracji. Przystąpił jednak do Klubu Parlamentarnego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Został przewodniczącym Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu. Występował przede wszystkim w sprawach dotyczących rodziny i aborcji. Od 1994 roku jest członkiem honorowym Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. W latach 1992-1993 pełnił funkcję w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W 1995 roku był przedstawicielem prezydenta RP Lecha Wałęsy w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1997-2001 był sędzią Trybunału Stanu.  

Po zakończeniu II kadencji Senatu wrócił do pracy adwokata, gdzie pracował do 2007 roku.

Senator Walerian Piotrowski to wieloletni działacz w katolickim parafialnym poradnictwie rodzinnym i na rzecz obrony życia od poczęcia.

Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2023), Krzyż Wolności i Solidarności (2017), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2018), Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2020).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy