Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Biskup powołał Dekanalne Rady Duszpasterskie

Bp Tadeusz Lityński powołał w naszej diecezji Dekanalne Rady Duszpasterskie. Będą je tworzyć duchowni i świeccy, aby troszczyć się wspólnie o rozwój apostolstwa i życia duszpasterskiego.

W skład rady ma wejść dziekan, proboszczowie danego dekanatu oraz świeccy wiceprzewodniczący Parafialnych Rad Duszpasterskich z terenie dekanatu. "Dekanalna Rada Duszpasterska (dalej: DRD) jest stałym zespołem osób, które dla dobra wspólnoty dekanalnej świadczą pomoc Biskupowi Zielonogórsko-Gorzowskiemu oraz wspierają działalność duszpasterską w dekanacie" - czytamy w statucie DRD.

W statucie czytamy, że wśród zadań nowych rad będzie m.in. pomoc kapłanom z dekanatu w wypełnianiu zadań duszpasterskich, organizowaniu pielgrzymek, wyjazdów, katechez, a także wymiana doświadczeń duszpasterskich.

Nasza diecezja liczy 30 dekanatów. DRD to odpowiedź na wezwanie papież Franciszka, aby duchowni i świeccy wzięli współodpowiedzialność za lokalny Kościół. - To próba stworzenia na płaszczyźnie dekanatu zespołu duchownych i świeckich wspólnie troszczących się o rozwój apostolstwa i życia duszpasterskiego w duchu synodalnym - wyjaśnia bp pomocniczy Adrian Put.

Statut został przyjęty na okres pięciu lat.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy