Nowy numer 17/2024 Archiwum

Stwórzmy razem diecezjalną galerię szopek bożonarodzeniowych

Jak co roku tworzymy diecezjalną galerię szopek bożonarodzeniowych. Przysyłajcie zdjęcia z waszych kościołów.

Zdjęcie szopki bożonarodzeniowej, wykonanej w domu lub tej z Waszej parafii, prosimy wysłać na adres: zgg@gosc.pl wraz z podaniem nazwy parafii, miejscowości oraz imienia i nazwiska autora zdjęcia.

Do treści maila należy również skopiować poniższe oświadczenia:

1. Oświadczam, że zapoznałam (-łem) się z Ogólnym Regulaminem Konkursów Instytutu Gość Media (Regulamin) i akceptuję jego warunki. Pełny tekst Regulaminu dostępny na stronie internetowej www.igomedia.pl/Regulaminy.
2. Oświadczam, że przesyłam zdjęcia, do których posiadam pełnię praw autorskich, a ich treść nie godzi w niczyje dobra. Zgadzam się na jego publikację w wydawnictwach należących do Instytutu Gość Media oraz w mediach społecznościowych.

W przypadku osób niepełnoletnich na udział w inicjatywie zgodę musi wyrazić prawny opiekun. Prosimy, aby zgoda była załączona w postaci zdjęcia z ręcznie podpisanym oświadczeniem. Treść zgody:

Wyrażam zgodę na udział... (imię i nazwisko), którego jestem prawnym(-ą) opiekunem(-ką), w akcji "Szopka bożonarodzeniowa". Wyrażam również zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska pozostającego pod moją opieką dziecka w artykule prezentującym nadesłane treści.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy