Polsko-niemiecka konferencja z okazji 900. rocznicy powołania diecezji lubuskiej

Trwają obchody 900. rocznicy powołania diecezji lubuskiej. W gorzowskiej książnicy 9 maja odbyła się polsko-niemiecka konferencja naukowa zatytułowana: "900 lat ustanowienia biskupstwa lubuskiego 1124(25)-2024".

Badania Archeologiczne dawnej siedziby biskupów w lubuskich w Górzycy”, „Archiwalia diecezji lubuskiej i jej kapituły katedralnej oraz rozwój piśmiennictwa w diecezji”, „Architektura wiejskich kościołów parafialnych na terenie biskupstwa lubuskiego" - to tylko kilka referatów wygłoszonych tego dnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

Organizatorzy po obu stronach Odry stwierdzili, że 900. rocznica utworzenia biskupstwa lubuskiego to dobra okazja, aby przywrócić je do świadomości społecznej. - Cieszy mnie fakt, że referaty, które wpłynęły i które mam nadzieję staną się przedmiotem publikacji, dotykają nie tylko typowych aspektów odnoszących się do historii Kościoła i zagadnień politycznych, bo to najczęściej jest przedmiotem wielu publikacji - zauważył na wstępie dr hab. Marceli Tureczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, koordynator konferencji. - Pojawiło się wiele ciekawych referatów, które dotykają aspektów kultury materialnej. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest taka problematyka, która w mojej ocenie wymaga wielu badań i to są też źródła, które mogą dać ogromną wiedzę na tematy, nie wynikających z dokumentów i typowych źródeł historycznych - dodał.

Istniejące w średniowieczu biskupstwo lubuskie położone było na terenach, które współcześnie stanowią pogranicze polsko-niemieckie. Stąd pomysł organizacji wydarzenia ponad granicami. Konferencję zorganizowali: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Zielonogórski, Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam i Brandenburgische Historische Kommission e.V.

Jubileusz ustanowienia biskupstwa lubuskiego to więc historia. - To jest nasze wspólne dziedzictwo i wspólny dorobek kulturalny - podkreśla prof. Klaus Neitmann, emerytowany dyrektor Archiwum Państwowego w Poczdamie. - W roku 1124 biskupstwo lubuskie zostało założone przez polskiego króla, ale w wieku XIII i XIV już było w rękach brandenburczyków. Zatem możemy powiedzieć, że jest to biskupstwo polsko-niemieckie. Jest to nasza wspólna historia i powinniśmy się nią wspólnie zajmować. Nie tylko w naszym gronie historycznym, ale szerszym - dodaje.

Polsko-niemiecka konferencja z okazji 900. rocznicy powołania diecezji lubuskiej   Wystąpienie prof. Klausa Neitmanna, emerytowanego dyrektora Archiwum Państwowego w Poczdamie (z lewej). Krzysztof Król /Foto Gość

W konferencji wziął udział bp pomocniczy Adrian Put, który nie kryje radości, że przy okazji jubileuszu powstało wiele ciekawych inicjatyw. - Warto podkreślić, że to nie są wydarzenia organizowane odgórnie, ale to inicjatywy wielu środowisk, wielu ośrodków i wielu osób - podkreśla biskup. - Są to konferencje naukowe, Msze św., koncerty, konkursy, wystawy, a nawet rajdy rowerowe . Dzięki temu pamięć o tym, że kiedyś tu istniała diecezja lubuska coraz bardziej się upowszechnia - dodaje.

Przypomnijmy, że już w sobotę 11 maja odbędą się główne uroczystości w Ośnie Lubuskim. Na godz. 11 zaplanowano Mszę św. z udziałem biskupów sąsiednich diecezji pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski. Wcześniej ma być wykład historyczny i koncert, a później jarmark lubuski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..